Kommunikation, kontekstforståelse og kompetencer skaber fremtidens elektronik Bjørn Michael Rydder

Om virksomheden

Rose Technology A/S er en privatejet dansk elektronikvirksomhed, med adresse i Sønderborg. Vi er en udviklingsvirksomhed med speciale i udvikling af indlejrede systemer til industriprodukter, medicoprodukter og forbrugerprodukter. Med udgangspunkt i kontekstforståelse, kommunikation og kompetencer skaber vi innovative apparater og udstyr, der rummer høj funktionalitet, og som fra starten er produktionsoptimerede.

Mission, vision og værdier

Hos Rose Technology A/S er vi bevidste om, hvorfor vi er til. Det er formuleret i korthed i vores mission, vision og værdier.

Mission:    Kontekstforståelse, Kommunikation og Kompetencer skaber morgendagens elektronikprodukter.

Vision:    Rose Technology A/S vil være den ledende, danske udviklingsvirksomhed, der løbende medskaber nye markeder og nye muligheder gennem værdiinnovation indenfor elektronikområdet.

Værdier:    Hos Rose Technology A/S har alle medarbejdere været engageret i en værdiudviklingsproces, og resultatet blev 5 centrale værdier.

  • Ansvarlig
  • Fleksibel
  • Innovativ
  • Professionel
  • Tydelig

Historie

Rose Technology A/S så dagens lys i 1994. Det startede med et par unge ingeniørstuderendes glæde ved at arbejde og lege med teknologi, og det poetiske navn kom fra et landbrug, hvor én af grundlæggerne var født. Hurtigt udviklede det sig til en dynamisk virksomhed, drevet og ledet af Henrik Bork Steffensen. Han valgte i 2011 at koncentrere sig om teknologiopgaverne, så virksomheden fik en ansat adm. direktør. I januar 2014 flyttede vi fra et lejemål i Syddanske Forskerparker til nye lokaler på Jyllandsgade i Sønderborg.

Kvalitetsledelse med ISO 9001

ISO 9001 er dokumentation for kvalitetsledelse hos Rose Technology A/S. Det er et effektivt styringsinstrument til at overvåge og korrigere virksomhedens handlinger, og skabe overblik over virksomhedens arbejdsgange og forretningsgange. ISO 9001 er anerkendt overalt i verden, og det er for mange synonymt med kvalitet, effektiv styring og en struktureret kundedialog. Og systemet går fint hånd i hånd med andre ledelsessystemer. Se certifikat

Mechatronics center

Rose Technology A/S ligger i hjertet af mechatronics-udviklingen i Danmark. Vores region er et kraftcenter, hvor mange af landets ledende elektronikproducenter har hjemme, og her ligger flere af de videregående uddannelser, som vi arbejder tæt sammen med. Det giver et positivt og udviklende miljø for beskæftigelse, know-how og netværksarbejde.

Code of Conduct

Hos Rose Technology A/S arbejder vi efter et fast sæt adfærdsregler. Denne Code of Conduct sætter rammerne for, hvordan vi agerer i vores arbejde, med hinanden og med vores kunder.
Se uddrag af vores Code of Conduct her

Jobs

Det kræver en indstilling at få en stilling. Hos Rose Technology A/S lever vi af at udvikle fremtidens teknologi for vores kunder. Det betyder, at vi aldrig sidder med den samme udviklingsopgave to gange. Det eneste, der er stabilt hos os, er forandringerne, for både teknologier og kunder er i bevægelse. Det stiller store krav til vores udviklingsingeniører. Derfor skal du se en glæde og en tilfredsstillelse i de udfordringer, som kronisk fornyelse byder på, hvis du vil have et job hos os. Men hvis du tiltrækkes af forandringer, og gerne vil arbejde i en udviklingsvirksomhed, hvor du bliver udfordret, så er du velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Skriv hvorfor du gerne vil arbejde hos os, og vedlæg dit cv og andre relevante oplysninger.