Vores værktøjskasse af teknologier er stor, og den finder anvendelse på en lang række fagområder. Men det handler også om at kunne bruge teknologierne, og om at have erfaring og ekspertise på fagområderne. Den har vi hos Rose Technology A/S.


Bruger interface

Hvordan interagerer en bruger og et produkt med hinanden? Digitale medier og produkter har skabt mere og mere fokus på bruger interface (UI). Store virksomheder som Google og Apple har været frontløbere, men i dag er det nødvendig for alle at tænke UI, hvis man vil følge med i udviklingen. Hos Rose Technology A/S bidrager vi med innovative tiltag i elektronikudviklingen, så produktet altid får den højest opnåelige grad af brugervenlighed. Den sikrer vi ved at skabe intuitive bruger interfaces, og med et gennemtænkt design for produktet som helhed. Vi har stor erfaring med forskellige typer af bruger interfaces, og vi har blandt andet udviklet produkter, der udelukkende betjenes via intuitive touchscreens og mobile apps.

 • Display
  • TFT LCD
  • DOT matrix
  • Character display
  • Custom segment display
 • Touch
  • Resistive
  • Capacitive
 • Keyboard interface
 • Web interface

Godkendelser

Vi har en streng intern kvalitetskontrol af de opgaver, vi påtager os. Samtidig findes en lang række officielle krav, der skal opfyldes, før et elektronikprodukt kan produceres. Rose Technology A/S har stor erfaring med elektronikudvikling, der overholder kravene i gældende standarder. I vores laboratorium har vi faciliteter til at teste det meste, og de mere specielle tests gennemfører vi eksternt hos faste samarbejdspartnere. På den måde sikrer vi, at alle tests gennemføres kompetent og med det bedste udstyr til opgaven. Når produkter skal afsættes i EU-lande, skal de være CE-mærket for at vise, at de lever op til myndighedernes krav, og til direktiver om beskyttelse af omgivelserne. Vores store erfaring gør, at vi gerne står for CE-mærkningen af et produkt, vi har udviklet. Det arbejde omfatter for eksempel definition af relevante direktiver og standarder, identifikation af kravniveauer, produktreview, implementering af identificerede krav, afvikling af typetests og udarbejdelse af testrapporter, tekniske specifikationer og overensstemmelseserklæringer.

 • CE
  • ETSI
  • EMC
  • Miljø
 • FCC
 • TÜV

Hardware

Store eller små, stationære eller portable apparater, industriprodukter, produkter til forbrugere. Rose Technology A/S har gennem 20 år konstrueret kvalitetshardware til embedded elektronik. Øvelse gør mester, og mere end 20 års erfaring med hardwareudvikling har givet os solid viden. Vores teknologiske spektrum spænder vidt, og det udvider sig i takt med den teknologiske udvikling og med nye krav og for ventninger fra vores kunder.

 • Analog design
 • Digital design
 • Ultra Low Power
 • High speed design
 • Accelerometer
 • FPGA/VHDL
 • Altium Designer
 • LT-Spice simulering
 • Print layout
 • Produktionsoptimering
 • Cost optimering

Ledningsbåret kommunikation (Wired)

Kommunikation gennem ledninger blev det helt store gennembrud for kommunikation over store afstande. Først med telegrafen, senere med telefonen. Selv om den trådløse teknologi (wireless) vinder frem, så er der stadig stort behov for trådet kommunikation (wired). Det gælder også i udvekslingen af information og data mellem elektriske apparater, blandt andet fordi ledninger som stadig betragtes som det mest stabile middel til datatransport. Ledninger er for eksempel mindre følsomme overfor vejrets luner, og de giver mulighed for ultrahurtig overførsel af meget store datamængder. Rose Technology A/S har lavet elektronikudvikling med de fleste og mest kendte standarder for ledningsbåret kommunikation. Derfor kan vi rådgive om for eksempel valg af standarder, og vi kan også udvikle vores egen løsning til et bestemt produkt.

 • CAN Bus
 • Seriel – RS232/RS485
 • USB
 • Ethernet
 • I2C
 • SPI

Mikroprocessorer

Kundetilpasset elektronik og mikroprocessorer hører næsten uløseligt sammen. Mikroprocessorer indgår i kaffemaskiner, biler og regulære industristyringer. Det hænger sammen med den enorme udvikling på området, fra den første, revolutionerende “single chip CPU” fra Intel i 1971 til nutidens 64 bit highspeed processorer. De har nået et prisniveau, der gør dem oplagte i mange forskellige produkter. Hos Rose Technology A/S har vi stor erfaring med udvikling af elektronikprodukter med mikroprocessorer af forskellig type og fabrikat. Vi vælger den rigtige processor til opgaven ud fra forskellige kriterier, som kompleksiteten af funktioner, bruger interface, strømforbrug og ikke mindst prisen. Vi har designet små, batteridrevne systemer med simple funktioner, og store highspeed systemer til grafiske farvedisplays med touchscreen. Vores hardware-ingeniører har stor rutine i arbejdet med mikroprocessorernes mange ben, og vores software-ingeniører behersker de respektive operativsystemer.

 • 8 bit
  • Atmel AVR series
  • Microchip PIC series
  • Silicon Labs RF transmitter with integrated 8051
  • Philips 8051
 • 16 bit
  • Texas Instruments MSP430 series
 • 32 bit
  • ST STM32 series
  • ST STR911
  • Silicon Labs EFM32 series
  • Atmel SAM9 series
  • Freescale i.MX series

Mobile apps

Ordet “app” blev Word of the Year i 2010. Det siger alt om, hvor stor betydning application software havde fået, allerede to år efter at de første distributionsplatforme for apps så dagens lys i 2008. Siden har udviklingen på området overgået alle forventninger. Alene i 2013 blev der downloadet 102 milliarder apps. Heraf var de 91 % gratis for brugeren. Rose Technology A/S har derfor erkendt behovet for at opbygge kompetencer på området, især på baggrund af den store udbredelse af smartphones. Efteruddannelse af medarbejdere i USA betyder, at vi i dag kan tilbyde Android-udvikling og udvikling af apps til mobiltelefoner, laptops og desktop computers.

 • Android

Protokoller

God kommunikation forudsætter et hensigtsmæssigt sprog. Det gælder mellem mennesker, men også mellem elektronikenheder. Hos Rose Technology A/S har vi stor fokus på kommunikation, også på de protokoller, der definerer, hvordan vi udveksler data mellem forskellige enheder. For eksempel når vi laver embedded udvikling. En protokol som Modbus har for eksempel gjort det muligt for industrielle apparater at kommunikere med apparater fra andre virksomheder. Det åbner for tilslutning af nye enheder til allerede eksisterende systemer, og netværk kan bygges op uden hensyn til, hvem der har lavet de enkelte produkter. Mange af de elektronikprodukter, vi har udviklet, har indgået i netværk, hvor der på forhånd har været valgt en bestemt protokol. Vi behersker protokollerne, og vi ser mulighederne.

 • Modbus
 • M-Bus
 • LIN Bus
 • SMS Modem
 • TCP/IP
 • BacNet
 • NMEA 2000

Software/Programmeringsprog

Udviklingen af software har været eksplosiv, siden vi for tyve år år siden programmerede med assemblerkode. Siden har vi arbejdet med mange forskellige udviklingssprog, men vi har valgt at fokusere på de mest udbredte og afprøvede softwaresprog. Programmering er en stor del af vores dagligdag, og vi behersker flere forskellige programmeringsparadigmer. Og når en kunde vil have os til at bruge et særligt programmeringssprog, så ser vi det som en spændende udfordring. Vores udviklingsingeniører vil skaffe sig den nødvendige viden. Det vigtigste i software udvikling er ikke programmeringssproget, men den strukturerede tankevirksomhed bagved. Vi har en klart defineret Rose Technology A/S kodningsstandard. Derfor taler vores softwareudviklere samme sprog, uafhængigt af udviklingsingeniørens anciennitet. Det giver både os og vores kunder fleksibilitet og transparens i det arbejde, vi udfører. Når vi udarbejder en kode, betjener vi os af flere forskellige hjælpeværktøjer, som analyserer koden. Det bidrager blandt andet til, at vi har fuldt overblik over kodekompleksiteten. Inden vi afslutter opgaven, gennemfører vi altid en kollegial “code-review” af koden, som en vigtig del af vores kvalitetssikring, og som en del af vores ISO 9001 struktur. Når vi har leveret opgaven til kunden, får kunden også det færdige software-produkt, inklusive de udarbejdede kildekoder.

 • C
 • C++
 • .NET ( C# + VB )
 • Java
 • Java script
 • Operativsystem
  • Ingen
  • Linux
  • Android
 • U-Boot

Trådløs kommunikation (Wireless)

Det startede med Alexander Graham Bell og Charles Sumner Tainter. For 130 år siden introducerede de os for trådløs kommunikation, i form af the photophone. Udviklingen af elektronik med trådløs kommunikation har siden taget voldsom fart. I dag flytter mulighederne sig lynhurtigt, for trådløs kommunikation rummer mange flere fordele end blot, at vi slipper for dyre og besværlige ledninger. Stadig stigende krav til fleksiblititet øger behovet for trådløs kommunikation i forskellige former, og til forskellige formål. Rose Technology A/S har arbejdet med trådløs kommunikation i mange år, og vi udvikler hele tiden på vores indsigt og ekspertiser. Derfor ved vi, hvilke muligheder og begrænsninger, der knytter sig til hver enkelt af de forskellige trådløse teknologier, for eksempel Bluetooth-udvikling.

 • 868MHz
 • Bluetooth
 • BLE
 • ZigBee
 • Wi-Fi
 • GSM
 • Antenne design
 • Print design
 • Protokol design
 • Modul integration

 

Jesper DobranTeknologier og fagområder